Öğrenme Güçlüğü

Farklı Yollar, Aynı Hedef


Öğrenme güçlüğü (learning disability), bir bireyin öğrenme becerilerinde, akademik yeteneklerinde veya zihinsel yeteneklerinde ortalama veya üzeri bir seviyede olmasına rağmen belirli öğrenme alanlarında güçlük yaşadığı bir durumu ifade eder. Bu güçlükler, bireyin okuma, yazma, matematik, dil anlama, bellek, dikkat, organizasyon ve problem çözme gibi alanlarda ortaya çıkabilir.

Öğrenme güçlüğü olan bireyler, akademik başarılarını yaşıtlarına kıyasla elde etmekte zorluk yaşarlar. Bu güçlükler, bireyin genel zeka seviyesi ile uyumsuzdur, yani bireyin zeka düzeyi ortalamanın üzerinde olmasına rağmen belirli alanlarda öğrenme sorunları yaşar.

Öğrenme Güçlüğü Neden Olur?

Öğrenme güçlüğünün nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte araştırmalar beyin yapısındaki işlevsel farklılar ile ilişkili olduğuna işaret etmektedir. Bu farklılıklar doğuştan gelir ve kalıtımsaldır. Anne – babada benzer bir öykü varsa ya da kardeşlerden bir tanesinde öğrenme güçlüğüne rastlandıysa diğer çocukta da görülme ihtimali artmaktadır. Bazı durumlarda, doğum öncesi ya da sonrasında yaşanan bir sorun da (hamilelik sırasında alkol kullanımı, oksijen azlığı, prematüre ya da düşük kiloda doğum gibi) öğrenme güçlüğüne etken olabilmektedir. Ekonomik zorluklar, çevresel faktörler ya da kültürel farklılıkların öğrenme güçlüğüne neden olmadığı unutulmamalıdır.

Öğrenme Güçlüğü Belirtileri

Okuma yazmayı ve sayıları öğrenmede zorluk
Kelimeleri tersten okuma
Yüksek sesle okumayı ve yazı yazmayı reddetme
Saati öğrenmede zorluk
Yön kavramlarını ayırt edememe
Yeni becerileri öğrenmede yavaşlık
Arkadaşlık kurmada zorluk

İletişim

2014 ‘te özel eğitime ihtiyacı olan bireylere kaliteli hizmet sunmak amacıyla Özel Gemlik İlgim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak Bursa Gemlik’te kurulduk.

Gemlik/BURSA
+90 224 513 01 30
09:00 - 18:00