OÇİDEP Eğitimi

Her Yeteneğe Özel Bir Yolculuk

OÇİDEP KURSU, “Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı Kursu”nun kısaltmasıdır. Otistik çocuklar için özel olarak tasarlanmış bir eğitim programını ifade eder. Bu tür kurslar, otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocukların ve gençlerin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilir.

Eğitimin Amacı

Otistik çocukların iletişim becerilerini artırmak ve sözel veya sözel olmayan iletişim yollarını geliştirmek.
Otistik çocukların sosyal etkileşim yeteneklerini geliştirmek ve grup içi ilişkilerde daha başarılı olmalarını sağlamak.
Otistik çocukların potansiyel davranış sorunlarını anlamak ve olumlu davranışları teşvik etmek, olumsuz davranışları azaltmak.
Otistik çocukların günlük yaşam aktivitelerini bağımsız bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olma, öz bakım becerilerini geliştirme.
Otistik çocukların öğrenme yeteneklerini desteklemek ve öğrenme zorluklarını ele almak.
Eğitim programı, ailelere otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarıyla daha etkili bir şekilde iletişim kurmalarına ve onların ihtiyaçlarına nasıl yanıt verebileceklerine dair bilgi ve beceriler sunabilir.

OÇİDEP KURSU, otistik çocukların bireysel ihtiyaçlarına ve seviyelerine göre uyarlanabilir. Genellikle özel eğitimciler, psikologlar, konuşma terapistleri ve ergoterapistler gibi uzmanlar tarafından yürütülür. Bu tür programlar, otistik çocukların yaşam kalitesini artırmayı ve toplumsal katılımlarını desteklemeyi amaçlar. Özellikle erken teşhis ve erken müdahalede önemli bir rol oynarlar.

İletişim

2014 ‘te özel eğitime ihtiyacı olan bireylere kaliteli hizmet sunmak amacıyla Özel Gemlik İlgim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak Bursa Gemlik’te kurulduk.

Gemlik/BURSA
+90 224 513 01 30
09:00 - 18:00